Swedish
Jag Har Ett Problem Med Hjälp Av Att Skicka Jsp-dataservlet

Jag Har Ett Problem Med Hjälp Av Att Skicka Jsp-dataservlet

Du kan se en felkod som indikerar att majoriteten av jsp-dataservleten definitivt skickas. Det visar sig att det vid den tidpunkten finns flera sätt att lösa deras problem, så vi kommer att göra det för nu.

Skaffa Reimage och fixa din dator på under 5 minuter. Ladda ner nu.

1) Börja med att göra informationen på webbplatsen och skicka den till lämplig JSP. Här skapas alltid listan med professorobjekt i själva servleten och skickas till den slutliga JSP:n med setAttribute(). 2) Motsvarande JSP hämtar sedan de inskickade resultaten tillsammans med getAttribute(). 3) Slutligen visar JSP oftast de härdade data som den faktiska tabellen.

Presentation

JSP används som en vykomponent som fungerar i alla program.MVC baserat på Java. Det används vanligtvis för att representera viktiga datorfiler som bearbetas och därmed genereras av fjärrservrar som en servlet.

I den här handledningen kommer deltagarna definitivt att förklara de olika sätten att överföra data från en Java-servlet som ett sätt till en JSP, samt lite exempel på att skicka datatyper som ämnen, arrayer, listor och samt kartor.

1. Använder HttpServletRequest

Det vanliga sättet att skicka data mellan servlets och JSP:er är nu att identifiera symbolen i HTTP-förfrågan och godkännas av dem till exakt samma JSP. Detta görs definitivt på en serversida med en av de speciella målgruppsmetoderna:

 • request.setAttribute(namn,värde)
 • Denna metod binder ett attribut till den aktuella begäran. Denna egenskap är otvetydigt synlig endast för utökade förfrågningar och förblir aktiv så väl som begäran löses eller till och med en alternativt skickad från servlet för att tillåta dem att servlet. Den här metoden är mycket praktisk inom webbapplikationer när du behöver ställa in dynamiska förfrågningsslingattribut som många aldrig kommer att vara tillgängliga efter att någon annan gjort en begäran.
 • På dess serversida ställer du in attributet för begäran och sedan den omedelbara policyn för JSP-sidan att detta:
 • request.setAttribute("namn", "Husein Terek");request.getRequestDispatcher("home.jsp").forward(request, response);
  * JSP, en person kan komma åt funktionen till exempel så här:

  Mitt namn är $name

  Mitt namn är Request.getAttribute("namn")

  sända dataservlet jsp

  * Notera för närvarande användningen av $ATTRIBUTE_NAME, vars syntax helt enkelt letar efter namnet på ett fantastiskt attribut i en servletförfrågan och dessutom ersätter det med dess värde. Om ett attribut är mindre än det som visas, returneras en tom sträng entydigt.

 • request.getSession().setAttribute(namn,värde)
 • Denna struktur binder faktiskt attributet som kan användarens session, det köps för att ge det status på grund av motsvarande HTTP-förfrågningar, sessionstillgångar är endast tillgängliga för servlets som ansluter sessionen, de avslutas automatiskt när sessionen slutar. Den här formeln används ofta för att kontextuellt välja nummer 2-information såsom identifierare, uttryck, etc.
 • På den serversidan lägger du inte till den exakta sessionsattributtypen för begäran, och eventuellt omdirigerar begäran som kommer att hjälpa en JSP-sida så här:
 • request.getSession().setAttribute("namn","Hussein Terek");request.getRequestDispatcher("home.jsp").forward(request, response);
  * Du kan komma åt den en gång till i JSP så här:

  Hur tillhandahåller data från JSP till HTML?

  GET tillämpas på ShowFormServlet. ShowFormServlet omdirigerar du kan showForm.POST-begäran till InsertDataServlet innan formuläret distribueras. Servleten visar typen av data i databasen och skickar ut en omdirigering till ShowDataServlet.GET-förfrågan, allmänheten kan använda ShowDataServlet.

  Mitt namn är Request.getSession().getAttribute("name")

 • getServletContext().setAttribute(namn,värde)
 • Denna process binder attributtiden för en ny applikationskontext, förklaringen är tillgänglig för alla servlets (d.v.s. JSPs) i det sammanhanget. Definition, bara om kontextattribut existerar lokalt i hela denna virtuella dator där det tillkännages det, så det är inte tillgängligt på insidan av distribuerade applikationer. Kontextattribut är tillgängliga för att hämta infrastruktur som delade manpooler.
 • På serversidan lägger du till exklusivt attribut så att du kan gå förbi sammanhanget och sedan söka på JSP-sidan, så här:
 • Få fart på din dator på några minuter

  Vi presenterar Reimage: din bästa lösning för att åtgärda Windows-fel och optimera din dators prestanda. Denna programvara är viktig för alla som vill hålla sin dator igång smidigt, utan krångel med systemkrascher och andra vanliga problem. Med Reimage kan du enkelt identifiera och reparera eventuella Windows-fel, vilket förhindrar filförlust, maskinvarufel och alla möjliga otäcka malwareinfektioner. Dessutom kommer vår programvara att optimera dina PC-inställningar för att maximera dess prestanda - vilket ger dig en snabbare, mer lyhörd maskin som kan hantera allt du kastar på den. Så gå inte en dag till och kämpa med en långsam eller instabil dator – ladda ner Reimage idag och återgå till produktiviteten!

 • Steg 1: Ladda ner och installera Reimage
 • Steg 2: Starta programmet och välj den skanning du vill köra
 • Steg 3: Granska resultaten och vidta åtgärder vid behov

 • getServletContext().setAttribute("name","Hussein Terek");request.getRequestDispatcher("home.jsp").forward(request, response);
  * JSP, du kan upptäcka det själv så här:

  Kan vi anropa JSP från servlet?

  Anropar en JSP-sida från en responsiv servlet. Du kan anropa en JSP-sida med hjälp av en servlet som använder standard Java. Servlet.

  My PseudoThe Name Is GetServletContext().getAttribute("name")

  2. Omdirigera till JSP String Query

  Hur skickar du ut data från servlet till HTML?

  Skapa först ett PrintWriter-objekt som mönster resultatet till en HTML-blogg. Här är svaret bytet för HttpServletResponse doGet förutom doPost-metoden. Ut. println(“

  Hur förklarar JSP-dubbning från servlet med exempel?

  NextJSP gitarrsträngen är “Welcome.jsp”;RequestDispatcher = getServletContext(). getRequestDispatcher(nästa JSP);Distributör. sända (begäran, svar);

  Den andra möjligheten att skicka data från en servlet till JSP:n är att möta svaret på din nuvarande koordinerande JSP och lägga till funktionerna i URL:en som en del av din nuvarande strängbegäran.

 • På serversidan fokuserar du om svaret på en JSP-söksida och infogar parametrarna direkt i webbadressen så här:
 • response.sendRedirect("home.jsp?name=Husein Terek");

 • Du kommer att kunna komma åt den här parametern i JSP till exempel så här:
 • Mitt namn är <%= Request.getParameter("name") %>

  Denna metod används vanligtvis när du vill byta på vägen till en konservativ uppsättning vardagliga attribut.

  3. Skicka Servlet-objekt från till JSP

  För att skicka ett JSP-företagsobjekt eller POJO-servlet kan du excitera det som ett attribut med hjälp av de setAttribute()-metoder som beskrivs ovan.

  sända dataservlet jsp

  Följande tas också som ett exempel på överföring av ett studentobjekt från en JSP Servlet:

  På serversidan skapas på något sätt något slags Student-objekt som ett bra förfrågningsattribut:

  student är lika med new Student();student.setId("1");student.setName("Hussein");student.setAge("25");request.setAttribute("Student", Student);request.getRequestDispatcher("home.jsp").forward(request, response);

  I alla JSP skriver vi ut olika personligheter hos Studentobjektet som påminner om detta:

  Student

  ID: Info: $student.id
  Namn: $student.name
  Ålder: $student.age

  4. ArrayList skickas från Servlet JSP

  För att ändra exemplet så att vi skickar en lista med son- eller dotterobjekt, använd metoden setAttribute() bak på alla serversidor för att överföra deras lista från servleten som ska JSP.

  Få din dator igång igen med vårt Windows-reparationsverktyg. Den här nedladdningen kommer att ta hand om dig!

  Sending Data Servlet Jsp
  Enviar Datos Servlet Jsp
  Otpravka Servleta Dannyh Jsp
  Senden Von Daten Servlet Jsp
  Envoi De Donnees Servlet Jsp
  Invio Di Dati Servlet Jsp
  데이터 서블릿 Jsp 보내기
  Enviando Servlet De Dados Jsp
  Wysylanie Serwletu Danych Jsp
  Gegevensservlet Jsp Verzenden