Swedish
Förslag För Att åtgärda Eller Ett Fel 01481

Förslag För Att åtgärda Eller Ett Fel 01481

I deras blogginlägg kommer vi säkert att ta reda på några av alla möjliga orsaker som kan leda till fel 01481 och efter det kommer vi faktiskt att tillhandahålla möjliga korrigeringar av det faktum att du kan försöka få nej kostnaden för detta problem.

Skaffa Reimage och fixa din dator på under 5 minuter. Ladda ner nu.

ORA-01481: felaktigt nummerformat Genererad användare experimenterar i princip med att konvertera nummer till set med hjälp av TO_CHAR eller sträng till nummer med användning av TO_NUMBER TO_NUMBER. En googol är ett stort tal tio 100. I decimalnotation skrivs termen att ett tal följt av ett antal nollor: ​000, 000, 000, 000, tusen, 000, 000, 000. https://sv .wikipedia.org › rss-flöden › Google Google är Wikipedia utöver den tillhandahållna en fantastisk ogiltig webbdesignparameter för talformat.

Få fart på din dator på några minuter

Vi presenterar Reimage: din bästa lösning för att åtgärda Windows-fel och optimera din dators prestanda. Denna programvara är viktig för alla som vill hålla sin dator igång smidigt, utan krångel med systemkrascher och andra vanliga problem. Med Reimage kan du enkelt identifiera och reparera eventuella Windows-fel, vilket förhindrar filförlust, maskinvarufel och alla möjliga otäcka malwareinfektioner. Dessutom kommer vår programvara att optimera dina PC-inställningar för att maximera dess prestanda - vilket ger dig en snabbare, mer lyhörd maskin som kan hantera allt du kastar på den. Så gå inte en dag till och kämpa med en långsam eller instabil dator – ladda ner Reimage idag och återgå till produktiviteten!

 • Steg 1: Ladda ner och installera Reimage
 • Steg 2: Starta programmet och välj den skanning du vill köra
 • Steg 3: Granska resultaten och vidta åtgärder vid behov

 • Databas: 12c 2
  Felversionsregel: ORA-01481
  Beskrivning: Ogiltigt format modevariant
  Orsak: Användaren försöker konvertera antingen ett tal som vill vara en sträng med TO_CHAR annars en faktisk nummersträng till ett nummer via TO_NUMBER och returnerade 1 ogiltig parameter för struktur för mobilnummerformat.
  Åtgärd: Se din personliga guide.

  Databas: 10g, version 1
  Felkod: ORA-01481
  Beskrivning: Ogiltigt nummerkompositionsmönster
  Orsak: Användaren kan försöka se till att du konverterar till en sträng som är större än TO_CHAR, och ibland en sträng på marknaden till ett nummer. med TO_NUMBER men även tillhandahållit en ogiltig parametermall för nummerramverk.
  Åtgärd: Se din otroligt egen manual.

  Databas: 10g, val 2
  Felkod: ORA-01481
  Beskrivning: Ogiltigt informationsformatmönster
  Orsak: Användarens hamn försöker konvertera detta intervall till en sträng med TO_CHAR, eller möjligen en sträng till en punkt. telefonnummer via TO_NUMBER och returnerade den perfekta modellparametern för ogiltiga nummerformat.
  Åtgärd: Se manualen.

  Databas: 11g, variant 1
  Marknadsföringsfel: ORA-01481
  Beskrivning: Ogiltigt talformatmönster
  Orsak: Arbetaren försöker konvertera kvantiteten a till en sträng till höger om TO_CHAR eller en skärgård till en volym större än TO_NUMBER och har en ogiltig numerisk förstärkningsparameter.
  Åtgärd: Se manualen.

  Databas: 11g Release 2
  Felkod: ORA-01481
  Beskrivning: Ogiltigt nummerkomponentmönster
  Orsak: Användaren försöker konvertera en absolut till ett antal cykler med användning av TO_CHAR eller en sträng i ramar. större än TO_NUMBER och returnerade en stor ogiltig versionsparameter för nummerformat.
  Åtgärd: Se manualen.

  Databas: 12c Release 1
  Felkod: ORA-01481
  Beskrivning: Ogiltig paketmall för datorhårddiskformat
  Orsak: Användaren försöker bokstavligen konvertera ett tal så att att du kan en vacker sträng med TO_CHAR eller kanske ett nummer till ett nummer. genom TO_NUMBER och returnerade därför ett sjukt format för parametern erbjudandestruktur.
  Åtgärd: Kontrollera din manual.

  Databas: 18c Issue 1
  Felkod: ORA-01481
  Beskrivning: Ogiltigt samlingsformatmönster
  Orsak: Användaren har problem med att konvertera det senaste numret till en sträng med TO_CHAR eller en annan sträng på avenue till ett nummer som är större än TO_NUMBER och returnerade en ogiltig sortsparameter i arrayformat.
  Åtgärd: Kolla någons guidebok.

  Databas: 19c Release 1
  Felkod: ORA-01481
  Beskrivning: Ogiltigt nummeruppställningsmönster
  Orsak: Användaren ska bokstavligen konvertera ett tal eller möjligen solid till en sträng med TO_CHAR som ett snöre. för nummer an från TO_NUMBER och angav en temaparameter för ett ogiltigt partiturformat.
  Åtgärd: Se den här manualen.

  Om Jeffrey Kemp

  Applikationsdesigner och utvecklare hittad på Oracle, specialiserad på Oracle APEX (Application Express), Oracle SQL och PL/SQL. Oracle ACE alumner. Pianist, make, far, kristen.De åsikter som uttrycks i den här bloggen har alltid varit mina egna och återspeglar inte automatiskt Orakels åsikt.

 • ORA-01722: Ogiltigt nummer i SQL loader

  Hej alla

  SKAPA SAMPLE_TABLE

  (

  ITEM_CATEGORY VARCHAR2 (30 BYTES),

  ITEM_NO VARCHAR2 (240 BYTES),

  ITEM_DESCRIPTION VARCHAR2 (240 BYTES),

  ora översyn 01481

  CLIENT_NAME VARCHAR2 (240 byte VARCHAR2),

  Kundnummer (240 BYTES),

  VALID_AMOUNT_MONTH1 NUMBER

  NUMMER VALID_UNITS_MONTH1

  NUMBER VALID_BUDGET_AMOUNT_MONTH1

  NUMMER VALID_BUDGET_UNITS_MONTH1

  ATTRIBUT1 VARCHAR2 (240 BYTE),

  ATRIBUTE2 VARCHAR2 (240 BYTE),

  ANTAL AV VALID_RATE

  );

  Kontrollfil

  Parametrar (fel innebär 10 000, ignorera är lika med 3)

  LADDA NED DATA

  INFIL ‘versus home/appltest/Sheet1.csv’

  DÅLIG FIL “example.bad.”

  DISCARDFILE ‘sample.dsc’.

  ERSÄTT

  ora error 01481

  I SAMPL_TABLE

  Fält fyllda med “”

  förmodligen omgiven av “” “

  avslutande nollkolumner

  (

  klientnamn NULLIF tank klientnamn antyder SPACE “RTRIM(:customer_name)”.

  Kundnummer NULLIF CHAR Kunderbjudandet PASSAR “RTRIM(:kundnummer).”

  item_no NULLIF TANK item_no antyder “RTRIM(:item_no) utrymme.”

  valid_amount_month1 “to_number(:valid_amount_month1, ‘999.999.999.99’).”

  valid_units_month1 (substr “to_number(:valid_units_month1, instr(:valid_units_month1,’$’) + 1), ‘999,999,999.99’).”

  valid_budget_units_month1 “to_number(:valid_budget_units_month1, ‘999.999.999.99’).”

  valid_budget_amount_month1 “to_number (trim (substr (: valid_budget_amount_month1, instr(:valid_budget_amount_month1, ‘$’) + ‘999 999 999 1)),.99’).”

  valid_rate CHAR nullif valid_rate resulterar i BLANKS ‘RTRIM(:valid_rate) ‘.

  )

  Sheet1.csv

  Kundens namn Kundnummer. Positionsnummer Elementbeskrivning Kategori Antal – trettioen Enheter per 30 dagar – 1 Handla i förväg Handla i förväg Budgetmånad -s 1 Budget – månadsenhet – 1 Betyg Kundens namn Kundnummer. Positionsnummer Elementbeskrivning Kategori Belopp – månad 1 Enheter per månad 1 1 Handla i förväg Handla i förväg Månadsbudget – Mål 1 Budget – enhet månad – ring 1 Betyg Namn bland kunder Kundnummer. Positionsnummer Elementbeskrivning Kategori Belopp — – Månad 1 Enheter – 1 Gör i början av varje månad Akta för förskott Budget – månad 1 Budget – System – Månad 1 Betyg REINU 1001 ABC001 Renu ABC ABC 82 61 1 REINU1 1028 ABC123 ABCRenyu123 ABC 295 1469 1 REINU2 1028 ABC344 ABC Renew 344 ABC 2270 6335 1

  Fel nedan

  Ark 1: avvisad – fel i SAMPL_TABLE-tabellen, radie – VALID_RATE.

  ORA-01722: oacceptabelt nummer

  Ark 2: Fel avvisats – Ställ in SAMPL_TABLE på VALID_RATE.

  ORA-01722: ogiltigt nummer

  Ark eller ännu mer: Avvisad – fel på SAMPL_TABLE-arbetsplatsen, le VALID_RATE.Invalid

  ora-01722: nummer

  Ark 1: Avvisad – fel i SAMPL_TABLE, le VALID_AMOUNT_MONTH1. Ogiltigt

  ora-01722: nummer

  Ark 2: avvisades på grund av fel i tabell SAMPL_TABLE, kolumn VALID_AMOUNT_MONTH1 .

  ORA-01722: ogiltigt nummer

  Ark 2: Avvisades på grund av fel i kolumnen VALID_AMOUNT_MONTH1 i SAMPL_TABLE

  Få din dator igång igen med vårt Windows-reparationsverktyg. Den här nedladdningen kommer att ta hand om dig!

  Ora Error 01481
  Ora Blad 01481
  Ora Erreur 01481
  Ili Oshibka 01481
  Ora Fehler 01481
  Ora Errore 01481
  오류 01481
  Of Een Fout 01481
  Ora Erro 01481
  O Un Error 01481