Polish
Masz Problemy Z Uprawnieniami Menedżera Urządzeń Pamięci Masowej?

Masz Problemy Z Uprawnieniami Menedżera Urządzeń Pamięci Masowej?

Zdobądź Reimage i napraw komputer w mniej niż 5 minut. Pobierz teraz.

W niektórych posiadaczach i przypadkach system może wyświetlać wspaniały kod błędu, wskazujący autoryzacje menedżera urządzeń pamięci masowej. Przyczyn tego problemu może być wiele.Pozwolenie na przechowywanie może być po prostu zgodą aplikacji na zakup lub dostęp do pamięci telefonu komórkowego w celu prawidłowego funkcjonowania. Począwszy od Androida Marshmallow, Android pomaga kontrolować plany, do których ktoś przyznaje określone uprawnienia.

Dostęp do wolumenu i procesu jest kontrolowany dzięki uprzejmości – list kontroli dostępu umieszczonych na poszczególnych interfejsach. Zdefiniuj określoną listę ACL w systemie urządzenia:

 • Jak włączyć uprawnienia do przechowywania w systemie Android 11?

  W odpowiednich procesach > Prywatność > Menedżer uprawnień > Pliki i media internetowe każdy zaakceptowany program będzie wymieniony w obszarze Dozwolone przez większość plików. Jeśli Twoja aplikacja jest z pewnością ukierunkowana na Androida 11, pamiętaj, że każdy dostęp do „wszystkich plików” jest tylko do odczytu.

  Czy użytkownik komputera jest upoważniony do logowania się za pomocą wymaganego pozwolenia, gdy oprogramowanie żąda otwarcia uchwytu na tym urządzeniu.

 • Które polecenia mogą zazwyczaj być wysyłane do urządzenia.

 • Sterownik stosów dostępny dla w pełni funkcjonalnych multimediów, takich jak CD push, może mieć wiele interfejsów:

 • Ten połączony z PDO i kontrolowany przez ten konkretny sterownik mov.

 • Ten powiązany z FDO jest kontrolowany przez typ autos (Cdrom.sys).

 • Stos sterowników dla platform z możliwością wymiany na gorąco, takich jak UFD, zawiera również menedżera To volume dla każdego interfejsu. Na przykład, format energii elektrycznej wyświetli polecenie na ekranie głośności do formatowania głośności.

  Aplikacje mogą bezpośrednio wspomagać przełączniki portów i połączenia sterowników klas. Ważne jest, aby określić, jak ponownie otworzyć uchwyt dysku. Na przykład, jeśli wykorzystanie chce wysłać SCSI uzyskać w celu przeglądania urządzenia przy użyciu jakiegoś oprogramowania do dysków fizycznych, proces wygląda następująco:

 • Po pierwsze, formularz otwiera konkretny uchwyt, aby utworzyć interfejs dostępu do odczytu/zapisu.

 • Uprawnienia pracodawcy urządzenia pamięci masowej

  Po pomyślnym otwarciu uchwytu, aplikacja może użyć właściwości DeviceIoControl do wysyłania aplikacji SCSI do tego urządzenia.

 • Gdy pakiet sterowników tworzy potężny interfejs dla urządzenia, do tego urządzenia jest stosowana lista ACL. Elementy kontroli dostępu ACL (ACE) wyjaśniają grupy sterowników i związane z nimi uprawnienia. Na przykład ACE w instrukcjach grupy Administratorzy może szczegółowo określać konkretne zatwierdzenia odczytu i zapisu, które administrator ma dla tego interfejsu większości instrumentów.

  Gdy aplikacja próbuje otworzyć to dojście do sprzętu, menedżer we/wy używa ACL lamp do określenia, czy właściciel jest upoważniony do uzyskania dostępu do zapytania. Na przykład, jeśli osoba dzwoniąca wymaga uchwytu, to w przypadku dostępu do odczytu/zapisu przez skrzynkę kablową uchwyt został dostarczony bezpośrednio, jeśli osoba dzwoniąca jest uważana za rzeczywiście upoważnioną do dostępu do odczytu/zapisu z tego programu. Jeśli wywołujący naprawdę nie ma żądanych autoryzacji dostępu, procedura obsługi we/wy zwraca odmowę prawa wejścia, aby zgłosić błąd podczas pobierania uchwytu.

  Listy ACL urządzeń są tworzone przy użyciu następujących składników: Menedżer we/wy systemu Windows, Menedżer PnP, a zatem najnowsza usługa zasad grupy dla wymiennych urządzeń w szafie.

  Gdy sterownik dodaje wywołany obiekt urządzenia, menedżer we/wy określa domyślną listę ACL, która niestety opiera się teraz na wprowadzonym urządzeniu. Domyślna lista ACL zapewnia szeroki dostęp, aby pomóc w SYSTEMIE i administratorach, a także daje dostęp do wykonania dla kobiet i kobiet.

 • Jak przyznać uprawnienia do pamięci wewnętrznej w systemie Android?

  Android ma dwa uprawnienia do przechowywania: READ_EXTERNAL_STORAGE i WRITE_EXTERNAL_STORAGE. Jak zapewne się domyślasz, uprawnienia są ustawiane tylko dla tych typów dostępu do pamięci zewnętrznej. To, w ulepszeniu, oznacza, że ​​każda aplikacja ma domyślnie dostęp do sprawdzania i zapisu w swojej pamięci pomiarów.

  Domyślnie I/O udziela lub wypożycza grupie IU pełny dostęp do obiektów urządzeń dla produktów do nauki o nośnikach wymiennych, takich jak napędy CD-ROM, a także powiązany z nimi dysk napęd obiektów Właściwości, które uzyskują określone właściwości FILE_REMOVABLE_MEDIA.

  Uprawnienia menedżera urządzeń pamięci masowej

  Uwaga. Przed Windows Vista nie wszystkie rekordy dotyczące interfejsu użytkownika pojawiały się podczas bieżącej listy ACL skonfigurowanej przez typ menedżera we/wy. Począwszy od Windows Vista, Menedżer We/Wy zapewnia pełne rozpoczęcie przeglądania do grupy interfejsu użytkownika, nadając aplikacjom bezpośredni dostęp do dźwięku bez konieczności posiadania poziomu uprawnień, chociaż omówiono to wcześniej. Jednak UFD, które mogą nie być powiązane z usuwalnym terenem, nie odnoszą z tego korzyści, ponieważ broker I/O nie udostępnia ich jako wymiennych.

 • Szofer klasy Disk ustawia właściwość FILE_REMOVABLE_MEDIA, jeśli dokument tożsamości (otrzymany z metody w odpowiedzi na polecenie SCSI INQUIRY) ma właściwość my swap fixed. Ponieważ niektóre UFD ustawiają pewne właściwości, nie będąc w rzeczywistości wymiennymi, obecny menedżer we/wy traktuje te elementy, ponieważ dyski wymienne i przyznaje wszystkim grupom interfejsu użytkownika dostęp do odczytu/zapisu na naszym własnym woluminie.

 • Domyślnie, Menedżer we/wy udziela zarejestrowanym użytkownikom dostępu do wykonywania wraz z alternatywnym dostępem do wymiennych obiektów modelu infoflash (urządzeń CD) i powiązanych obiektów urządzeń plików, których właściwości FILE_REMOVABLE_MEDIA są bez wątpienia rzeczywiście ustawione. Dzięki temu przewodnikowi cisi użytkownicy nie będą mogli pomóc w nagrywaniu danych na obecnym dysku twardym CD lub DVD, z powrotem w powietrzu na przyszłe nośniki ani sformatować niektórych wymiennych dysków CD/DVD. Administratorzy mogą skonfigurować określone zasady grupy dotyczące dostępu do magazynu wymiennego, aby móc zastąpić wszystkie domyślne działania. Gdy ta polityka porad jest jasno zdefiniowana, menedżer we/wy zapewnia zdalnym użytkownikom pełną obsługę wielu z tych urządzeń, widząc to, jak również biegłość w odczytywaniu i wysyłaniu. Menedżer

 • ACL Pnp i dysk wymienny

  Kiedy skierowany jest stos sterowników urządzeń, menedżer PnP zmienia tę konkretną listę ACL na urządzeniu tylko wtedy, gdy klucz rejestru naszego urządzenia zwykle opisuje często deskryptor zabezpieczeń dla tego urządzenia. Producent urządzenia może ustawić ten informacyjny deskryptor faktów za pomocą SetupDiSetDeviceRegistryProperty ze wszystkimi zestawami terytoriów, jak opisano poniżej.

  Przyspiesz swój komputer w kilka minut

  Przedstawiamy Reimage: najlepsze rozwiązanie do naprawy błędów systemu Windows i optymalizacji wydajności komputera. To oprogramowanie jest niezbędne dla każdego, kto chce, aby jego komputer działał płynnie, bez kłopotów z awariami systemu i innymi typowymi problemami. Dzięki Reimage możesz łatwo zidentyfikować i naprawić wszelkie błędy systemu Windows, zapobiegając utracie plików, awariom sprzętu i wszelkiego rodzaju nieprzyjemnym infekcjom złośliwym oprogramowaniem. Ponadto nasze oprogramowanie zoptymalizuje ustawienia komputera, aby zmaksymalizować jego wydajność, zapewniając szybszą i bardziej responsywną maszynę, która poradzi sobie ze wszystkim, co na niego rzucisz. Więc nie idź następnego dnia zmagając się z powolnym lub niestabilnym komputerem — pobierz Reimage już dziś i wróć do produktywności!

 • Krok 1: Pobierz i zainstaluj Reimage
 • Krok 2: Uruchom program i wybierz skanowanie, które chcesz uruchomić
 • Krok 3: Sprawdź wyniki i w razie potrzeby podejmij działania

 • Prawdopodobnie ustawisz również właściwości za pomocą najważniejszego instalatora pakietu sterowników, określając odpowiednie opcje w pliku .inf.

  Usługa zasad grupy dla list ACL dysków wymiennych

  Jak przyznać uprawnienia do przechowywania w ogrodzie?

  Otwórz aplikację Ustawienia na telefonie firmowym.Kliknij Prywatność. menedżer autoryzacji.Kliknij poproś o pozwolenie.Aby zmienić uprawnienia aplikacji, przefiltruj niektóre waterd aplikacji, a następnie wybierz potwierdź ustawienia.

  Jest to Asystent systemu Windows, który umożliwia administratorom konfigurowanie danych kontroli dostępu zgodnie z oprogramowaniem do obsługi woluminów nośnika, tj. interfejsem woluminu CD lub w inny sposób DVD, napędami taśm, napędami dyskietek, płytami CD lub DVD. Dyski WPD i telefony komórkowe działają zgodnie z zasadami grupy. Struktura. Ta polityka grupowa może być modyfikowana dynamicznie. Kiedy zostanie zastosowana polityka, dzięki której możesz mieć maszynę, cała usługa z pewnością zaktualizuje tylko listy ACL dla elektroniki. Lista ACL wymuszona przez tego dostawcę zastępuje starszą zdefiniowaną listę ACL, a także obsługę we/wy i typ trenera PnP.

  Przywróć kopię zapasową komputera i uruchom go za pomocą naszego narzędzia do naprawy systemu Windows. Ten plik do pobrania zadba o Ciebie!

  Storage Device Manager Permissions
  Lagringsenhetshanterarens Behorigheter
  Razresheniya Dispetchera Ustrojstv Hraneniya
  Machtigingen Voor Opslagapparaatbeheer
  Permisos Del Administrador De Dispositivos De Almacenamiento
  Autorizzazioni Di Gestione Del Dispositivo Di Archiviazione
  Permissoes Do Gerenciador De Dispositivos De Armazenamento
  Autorisations Du Gestionnaire De Peripherique De Stockage
  Speichergerate Manager Berechtigungen
  저장 장치 관리자 권한