Polish
Kroki W Celu Skorygowania Wskaźnika Błędów W Radiologii

Kroki W Celu Skorygowania Wskaźnika Błędów W Radiologii

Skutecznie znajdujesz błąd w tych raportach dotyczących błędów radiologicznych. Istnieje wiele sposobów rozwiązania tego problemu, ale wkrótce wrócimy do tych firm.

Zdobądź Reimage i napraw komputer w mniej niż 5 minut. Pobierz teraz.

Błędy i odchylenia w odniesieniu do praktyki radiologicznej są niestety powszechne, z dużą szacowaną dzienną częstotliwością 3-5% w odniesieniu do raportowania badań i znacznie wyższymi wskaźnikami zgłaszanymi w wielu studiach przypadków.

CELE KSZTAŁCENIA SA-CME

Przyspiesz swój komputer w kilka minut

Przedstawiamy Reimage: najlepsze rozwiązanie do naprawy błędów systemu Windows i optymalizacji wydajności komputera. To oprogramowanie jest niezbędne dla każdego, kto chce, aby jego komputer działał płynnie, bez kłopotów z awariami systemu i innymi typowymi problemami. Dzięki Reimage możesz łatwo zidentyfikować i naprawić wszelkie błędy systemu Windows, zapobiegając utracie plików, awariom sprzętu i wszelkiego rodzaju nieprzyjemnym infekcjom złośliwym oprogramowaniem. Ponadto nasze oprogramowanie zoptymalizuje ustawienia komputera, aby zmaksymalizować jego wydajność, zapewniając szybszą i bardziej responsywną maszynę, która poradzi sobie ze wszystkim, co na niego rzucisz. Więc nie idź następnego dnia zmagając się z powolnym lub niestabilnym komputerem — pobierz Reimage już dziś i wróć do produktywności!

 • Krok 1: Pobierz i zainstaluj Reimage
 • Krok 2: Uruchom program i wybierz skanowanie, które chcesz uruchomić
 • Krok 3: Sprawdź wyniki i w razie potrzeby podejmij działania

 • Pod koniec tego konkursu opartego na czasopismach SA-CME, uczestnicy będą na stałe dobrze przygotowani do:

 • wskaźniki błędów podczas radiologii

  – Wymień określone elementy procesu, które często można wyodrębnić z radiologicznych błędów w zadaniach domowych.

 • Czy radiolodzy się mylą?

  Błędy, błędne interpretacje lub jednoznacznie błędne wnioski ostatniej radiologii, być może w obrazowaniu (prześwietlenia, tomografia komputerowa, USG, CT kości piętowej, MRI itp.) mogą mieć dość poważne konsekwencje przy rozpatrywaniu twojego przypadku.

  – Opisz różne podejścia, które pomogą Ci wykryć przypadki z błędami analizy.

 • – Omów szkolenia i interwencje w celu zwolnienia błędnej diagnozy.

 • Prezentacja

  Jak często radiolodzy źle to zabezpieczają?

  Tak! Możesz zostać dotknięty, gdy dowiesz się, że poziom ceny błędu dla radiologów wynosi 4%. A w każde Boże Narodzenie na pewno będzie wykonywany kolejny średnio 1 miliard prześwietleń. Według której logiki oznacza to, że 40 milionów radiologów popełni tutaj błędy.Pudełka.

  Błędna diagnoza w Stanach Zjednoczonych ma duże znaczenie. Co najmniej 5% dorosłych poszukujących opieki ambulatoryjnej cierpi z powodu przeszkód analitycznych, które stanowią prawie 10% przypadków zgonów, a ponad 17% zdarzeń niepożądanych w szpitalu w każdej dekadzie (1 Błędy medyczne prowadzą również do wysokich kosztów medycznych, szacowanych na od 17 miliardów do 29 milionów dolarów rocznie (2). “>3,4).

  rankingi błędów w radiologii

  W raporcie dotyczącym dopracowania jakości i bezpieczeństwa pochodzącego z wszelkiej diagnostyki wszyscy uczestnicy Ogólnopolskiego Forum Jakości doszli do wniosku, że myślę, że „podczas gdy większość ludzi może mieć na co najmniej jedna błędna diagnoza podczas oceny jakości i bezpieczeństwa pacjentów, uczestnicy zasadniczo zaniedbali nasz temat” ( 5). Pomimo badań i operacji, błędy analizy podczas radiologii były przez wiele lat stosunkowo wysokie (4 ,6–8< /a>). Prawie wszyscy praktykujący radiolodzy wierzyli w scenariusz, w którym odkrycie w rzeczywistości nie zostało rozpoznane we wcześniejszym zrozumieniu, co kończy się opóźnieniem w wykryciu lub nawet niewłaściwym leczeniem. może

  Często słychać odgłosy, że błędna diagnoza w radiologii zdarza się przypadkowo, zwłaszcza u osób, które nie są już specjalistami w naszej dziedzinie. Niedawny przypadek u ludzi potwierdza ten komentarz: Doświadczony radiolog jamy brzusznej przeoczył zakrzepicę dużych żył (DVT) kończyn dzięki tomografii kontrastowej głównej miednicy w izbie przyjęć wszystkich przydzielonych osób z fantastycznym bólem podbrzusza, który ustąpił, po tym, jak powiedział, że powrócił 2 dni później z bólem w piersi z powodu wyjątkowo krytycznej zatorowości płucnej. Z perspektywy czasu, odpowiednia ZŻG jest wyraźnie widoczna na tych odrębnych obrazach CT (Rysunek 1).

  Wyobraź sobie, że wszystko jest wyjątkowe. Przypadkowa ZŻG w sali pogotowia ratunkowego. ze skargami z prawidłowego podżebrza pacjenta. Zmienność osiowa Obraz CT całego przedsięwzięcia w zakresie wzdęcia i miednicy pokazuje rozległą małą zakrzepicę żył głębokich w lewej kości udowej (strzałka).

  Ryc. jeden.

  Specjalista medyczny powinien omówić z pacjentem, że DVT została pominięta podczas poprzedniej wizyty, a także zwykle spowodowała ostrą zatorowość płucną i nie rozumie, w jaki sposób radiolog mógł przeoczyć wszystko w kierunku DVT . Czy nie jest to „wynik, którego nie można przegapić”? chce swoich kolegów psów. Zdarza się, że pacjentka jest zdenerwowana, że ​​podczas wstępnego badania przesiewowego nie wykryto DVT i wyraża ukochaną troskę Działowi Relacji z Pacjentami, który przekazał charakter każdej z naszych skarg kierownikowi ds. jakości radiologii. Torba jest pokazywana na specjalnym spotkaniu oceniającym i dotyczącym bezpieczeństwa w tych szpitalach, gdzie kierownik ds. jakości stwierdza, że ​​jeden z radiologów „po prostu widział” DVT, ale radiolodzy jamy brzusznej rzeczywiście mieli za zadanie zbadać wszystkie głębsze obszary obejmujące brzuch. i miednicy. Tomografia komputerowa skanuje DVT.

  W każdym przypadku ważną okazją do nauki jest po prostu zgubienie jej i nie ma w praktyce przyjaznych dla środowiska odpowiedzialnych zmian, które minimalizują prawdopodobieństwo powtórzenia często popełnianych błędów. Analiza przyczynowo-skutkowa tego, dlaczego zdarzenia te ujawniłyby szereg czynników systematycznych i uprzedzeń poznawczych, służyły jako ukryte przyczyny pewnych błędów i funkcjonowały jako wielokrotne błędy (jak warstwy ochronne w szwajcarskim serze) ułożone w taki sposób, aby ostatecznie wpłynąć na osoba dotknięta chorobą. (Rysunek 2) (9).

  Rysunek 2. Oczywiście ser szwajcarski. Każdy kawałek sera szwajcarskiego reprezentuje warstwę najczęściej związaną z ograniczeniami, obroną i obroną (9). Otwory znajdujące się w każdej warstwie reprezentują zaangażowane utajone defekty, a także zmienne, które predysponują do zdarzeń , Większość zagrożeń jest eliminowana przez jedną z ochrony, czasami niebezpieczeństwo przechodzi przez jedyną z warstw, a ponadto prowadzi do błędnej diagnozy regionu, który negatywnie wpływa na ofiarę.

  Schemat 2.

  Czy raporty Xray mogą okazać się błędne?

  Okazuje się jednak, że skany rozdzielczości obrazu, takie jak cyfrowe zdjęcia rentgenowskie, z pewnością dadzą wyniki fałszywie dodatnie, gdy najważniejsze wyniki rozdzielczości obrazu wyglądają jak guz, ale w rzeczywistości nie są rakiem. Jeśli chodzi o pozycję, fałszywe alarmy uzasadniają niepotrzebne problemy psychologiczne pacjentów.

  Radiolog rzeczywiście był tego dnia w niepełnym wymiarze godzin z powodu niedoboru personelu w swoich szpitalach i otrzymał świetny kontakt z oddziału ratunkowego, prosząc o pomoc wstępny zapis dla tej osoby. Radiolog zgłosił na oddział ratunkowy, że mężczyzna zauważył całkowicie nieprawidłowości, które mogą tłumaczyć pulsujący ból w podżebrzu, ale mimo to telefon kontaktowy przerwał jego tryb wyszukiwania, a także zapomniał z powodzeniem przyjrzeć się strukturom naczyniowym. Użył nowego, wstępnie wypełnionego szablonu, aby stworzyć swój raport, który wyglądał, jakby ten facet już pokrył ogólne projekty. Ponadto raport dotyczący „bólu w prawym górnym kwadrancie” faktycznie przyczynił się do powstania uprzedzeń, w których na jego skłonność do patrzenia wpłynęła historia, podczas gdy twój facet spędził więcej czasu na badaniu układu wątroby i dróg żółciowych. Wreszcie, DVT była zasadniczo widoczna tylko na ostatnich cięciach skanera brzucha i miednicy, co zawsze było systematyczną przyczyną rozbieżności percepcyjnych zwanych marginesami i najczęściej kojarzonych z błędem filmu.

  Jakie są cztery najczęstsze błędy w radiologii?

  Błąd projekcji/techniczny (M)Błąd naświetlania/retuszowania.Błędy obsługi filmu.błędy liczbowe.

  Jednym z osobnych celów tego artykułu jest podkreślenie, że opcja problemów diagnostycznych przez radiologię nie zawsze jest jakimś tajemniczym „złym pudełkiem” wraz z tym błędna diagnoza jest w rzeczywistości zdarzeniem przypadkowym. Błędy diagnostyczne dotyczą raczej tradycyjnych zdarzeń o łatwo rozpoznawalnej specyfice środowiskowej, z których wiele zależy od indywidualnego sposobu myślenia (np. predyspozycje intelektualne lub błąd) lub faktycznie opiera się na świecie zewnętrznym (np. metodologiczne czynniki przyjazne środowisku). Te czynniki przyczyniające się prowadziły zarówno do zmian percepcyjnych, jak i do błędnych interpretacji. Należy zauważyć, że najdokładniejsza identyfikacja wnoszących wkład jest jednym z kluczy do pozytywnego rozwoju interwencji w celu zmniejszenia lub zmniejszenia błędów analitycznych.

  Przywróć kopię zapasową komputera i uruchom go za pomocą naszego narzędzia do naprawy systemu Windows. Ten plik do pobrania zadba o Ciebie!